E. Özahi and H. Demir
19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’13), Ondokuz Mayıs University, Samsun, September 9-12
Publication year: 2013

Özet

Bu çalışmada, yığın tip bir akışkan yataklı kurutucu sisteminin enerji ve ekserji analizi sunulmuştur. Yığın tip akışkan yataklı bir kurutucuda, kurutucu hava ve kurutulacak malzemenin termodinamik analizi için orijinal bir model önerilmiştir. Oluşturulan model, kurutucu kolonun termodinamik analizi için iki farklı sistemi; kurutucu hava için açık sistemi, kurutulacak malzeme içinse kapalı sistemi önermektedir. Bu yüzden önerilen model mevcut literatüre orijinal bir yaklaşım sağlamaktadır.

error: Content is protected !!