Publication Types:

Sort by year:

Binalardaki HVAC Uygulamalarının Termodinamik Değerlendirmesi: Bir Saha Çalışması.

National Conference Paper
O. Dağcı, E. Özahi, A. Abuşoğlu
3. Anadolu Enerji Sempozyumu (AES), Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, October 1-3,
Publication year: 2015

Akışkan Yataklı Bir Kurutucuda Enerji Ve Ekserji Açısından Bir Termodinamik Analiz

National Conference Paper
E. Özahi and H. Demir
19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’13), Ondokuz Mayıs University, Samsun, September 9-12
Publication year: 2013
error: Content is protected !!