O. Dağcı, E. Özahi, A. Abuşoğlu
3. Anadolu Enerji Sempozyumu (AES), Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, October 1-3,
Publication year: 2015

Özet

Binalardaki HVAC sistemleri çok büyük miktarlarda enerji tüketen birçok alt bileşenlerden oluşmaktadır. Son yıllarda, enerji kaynaklarının azalmasından ve ekolojik nedenlerden dolayı, enerji tüketimi çok önemli bir husus haline gelmiştir. Enerji tüketimi bakımından, binalarda kullanılan toplam enerjinin büyük bir kısmı HVAC sistem bileşenlerinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden, termodinamik ve ekonomik bakış açısından, HVAC uygulamalarındaki enerji tüketiminin optimizasyonu hayati önem taşımaktadır. Bunun yanısıra, enerji tüketiminin düşürülmesi için harcanan çaba ekonomik geri kazanıma dönüşmektedir. Bu çaba ayrıca insan sağlığı ve daha temiz bir çevre için yarar sağlamaktadır. Bu makalede, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde mevcut 8852 m2 ısıtma ve soğutma alanına sahip bir sosyal tesis için VRF ve geleneksel HVAC sistem karşılaştırması yapılarak termodinamik ve ekonomik bir analiz sunulmaktadır. Daha sonra elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bu sonuçlar sayesinde, her iki sisteminde avantaj ve dezavantajları termodinamik ve ekonomik açıdan tartışılmıştır.

error: Content is protected !!